Tevredenheidsonderzoek

Ongeveer een half jaar geleden werd u geselecteerd om deel te nemen aan een proefproject waarin een nieuwe manier van afvalophaling in uw gemeente wordt getest. We willen graag weten hoe u dit proefproject tot nog toe ervaart. Bent u (on)tevreden over de nieuwe manier van afvalophaling en waarom? In opdracht van Limburg.net doet onderzoeksbureau Indiville daarom een opvolgonderzoek over de afvalophaling bij de inwoners van Tongeren die geselecteerd werden om deel te nemen aan het proefproject.  

Net als bij de vorige bevraging zullen we een aantal vragen stellen over het huisvuil dat u of uw gezin buiten zet of naar het recyclagepark brengt en peilen naar uw tevredenheid over het nieuwe ophalingssysteem. Het invullen van de vragenlijst zelf zal slechts 10 minuten van uw tijd nemen.

Het is voor het onderzoek belangrijk dat deze vragenlijst wordt ingevuld door de persoon in uw huishouden die het meest geschikt is om de vragenlijst in te vullen, bijvoorbeeld omdat hij/zij  verantwoordelijk is in het huishouden voor het buitenzetten van het afval of het wegbrengen ervan naar het recyclagepark.

Klik hier om de enquĂȘte in te vullen