Overzicht straten

Hieronder een overzicht van de straten die deel uitmaken van het proefproject

Akkerstraat
Bessenstraat
Betonweg
Boendersstraat
Boesestraat
Boogstraat
Bosdijkstraat
Broeksbeemdenstraat
Brogelerweg
Dampstraat
Denappelstraat
Dennenstraat
Donderslagweg
Dwarsstraat
Grensstraat  (huisnummers  1-3)
Grote Baan
Grote Heide (huisnummers 1,3, 5 en 7)
Heikantstraat
Hellestraat
Hoogmolenweg
Kastanjestraat
Kerkstraat
Larkenstraat
Lommerstraat
Martinlaan
Muisvenstraat (huisnummers 119, 121, 123 en 158, 160 en 162)
Naaldstraat
Neermolenweg
Neerstraat (huisnummer 1 tot 8)
Noordstraat
Notenstraat
Parklaan
Plockroy
Reppelerweg
Rietenstraat
Schoolstraat
Schutterslaan
Soetebeek
Sportplein
Toekomststraat
Tuinstraat
Tussenstraat
Venstraat
Vliegeneinde (huisnummers 2+ 4 + 73 + 75)
Wandelstraat
Weg nr. Ellikom (vanaf huisnummer 146 (even) en 167 (oneven) tot eind)
Weg nr. Zwartberg
Weg op Bree  (even huisnumers 114 tot 148)
Weverstraat
Wijshagerkiezel