Geen containers maar zakken

Binnen het optimo systeem worden alle fracties in zakken opgehaald. Uw mag uw groene container voor gft en uw grijze container voor restafval dus tijdelijk niet meer gebruiken.
De nieuwe afvalzakken zijn uitgerust met een speciale sluiting, de zogenaamde wavetop. De zakken zijn stevig, de nieuwe sluiting is sterker en vermijdt dat de zakken ‘ploffen’ in de ophaalwagen. Ze zijn er in zes kleuren voor zes fracties. Om de ophaling en sortering zo goed mogelijk te laten verlopen, is het erg belangrijk dat ze goed gesloten zijn.


Om er zeker van te zijn dat uw zak wordt meegenomen, respecteer volgende richtlijnen:

  • Sluit de zak kruiselings en zorg voor een voldoende grote handgreep.
  • Plaats de zak goed zichtbaar buiten na zonsondergang de avond voordien of voor 6 uur ‘s morgens op de dag van de ophaling.
  • Steek geen scherpe voorwerpen in de zak.
  • Maak niets vast aan de buitenzijde van de zak.
  • Volg de sorteerregels en steek het afval in de juiste zak.