Op 1 januari maakt de traditionele afvalophaling in Koninksem en Lauw voor 1 jaar plaats voor een vooruitstrevend proefproject dat ‘optimo’ heet.

We testen een manier van inzamelen die wel eens dé toekomst zou kunnen zijn. Tot nu toe reden per afvalstroom (restafval, pmd, groen) aparte vrachtwagens rond. Zo hadden we voor 3 verschillende fracties 3 inzamelrondes. Op lange termijn zal afval echter meer en meer grondstof worden, en zullen we nog beter en meer sorteren en recycleren dan vandaag. In het oude inzamelsysteem is dat niet haalbaar.

Daarom testen we vanaf 1 januari een nieuw systeem. Limburg.net zamelt in de wijken Ellikom en Wijshagen 6 fracties in, op één tweewekelijkse inzameldag en met één vrachtwagen. De inwoners maken hiervoor gebruik van nieuwe zakken (stevige zakken, met een nieuwe sluiting) en een nieuwe kalender.

Op deze website vindt u alle informatie over het nieuwe proefproject.